Miljöpolicy

– Vi på FiVa Städservice strävar alltid efter att hålla en så hög servicenivå som möjligt. Vårt mål är att leverera städtjänster med maximal kvalitet och använda miljövänliga produkter.
– Material och metoder skall, vid varje givet tillfälle, väljas för att nå bäst resultat utan att arbetsmiljö, miljö eller lokaler och dess inredning belastas negativt.
– Ständigt sträva efter förbättringar av vårt miljöarbete genom att alla medarbetare involveras i kontinuerliga mätbara förbättringar gällande tjänster och rutiner.
– FiVa Städservice förbinder sig att efterleva, och om möjligt överträffa, legala krav som berör dess verksamhet och kan hänföras till dess miljöaspekter.

Säkerhet och trygghet

– Infomations- och IT-säkerhet utförs på bästa ändamålsenliga sätt med trygghet för kunder och personal.
– Personalen undervisas i säkerhetsfrågor och särskilt avdelad personal för säkerhetskänsliga uppgifter ska vara utbildad i säkerhetsfrågor, där det ska vara självklart vad som är konfidentiell handling, hemlig handling och information och hur dessa ska hanteras.
– Vår personal har specialdesignade arbetskläder med FiVa Städservice loga.
– Sekretessavtal tecknas med alla personal vilket innebär tystnadsplikt.
– Då vi vill att Ni ska känna Er helt trygga med oss har alla våra anställda heltäckande ansvarsförsäkringar ifall en olycka skulle vara framme.

Kvalitetspolicy

– Nyckelorden hos oss är KVALITÉ OCH ANSVAR vilket leder till att vi städar med stort nöje och ansvar.
– FiVa Städservice skall erbjuda sina kunder anpassade städtjänster av hög kvalitet till en försvarbar kostnad.
– Arbetet skall utföras uthålligt med miljö och arbetsmiljö integrerat i kvalitetsarbetet.
– Kontorsstädningen/städningen planeras i samråd med våra kunder för att utföras i rätt tid och med rätta metoder.
– Personalen får kontinuerligt utbildningar för att vara uppdaterade då det gäller produktnyheter och effektiv lokalvård.